AKTUALNOŚCI

Zakończenie konkursu

W dniach 27-28 listopada odbył się finał konkursu. Na podium, po zaciętej walce, znaleźli się uczestnicy z Gdańska i Szczecina. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu, a także wszystkim zespołom, które uczestniczyły w rywalizacji.

MIEJSCE WYNIK SZKOŁA
1. 2180 Technikum Informatyczne SCI
2. 2031 IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
3. 1397 Technikum Informatyczne SCI
4. 1324 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim
5. 1314 TKKOM im. Krzysztofa Kieślowskiego
6. 1294 Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
7. 964 PZ nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach
8. 550 Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
9. 550 Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Dębicy
10. 550 Technikum nr 9 Lotnicze
11. 550 Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
12. 550 ZS1 im. Stanisława Staszica w Bochni
13. 350 XIV LO w Gdańsku 
14. 210 ZDYSKWALIFIKOWANO
15. 10 IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
Zmiana agendy drugiego dnia finału

Informujemy, że zmianie uległa agenda drugiego dnia konkursu. Blok pracy został skrócony do 4h, przez co nastepujące po nim punkty programu rozpoczną się o godzinę wcześniej (zgodnie z rozpiską poniżej):

29 listopada(piątek):

  • - śniadanie w hotelu
  • - 9:30-10:00 przybycie uczestników do KSAP
  • - 10:00 - 14:00 ostatni blok pracy z zadaniami
  • - 14:00 - 15:00 obiad
  • - 15:00 - 15:30 oficjalne ogłoszenie wyników , wręczenie nagród. 
Lista drużyn zakwalifikowanych do drugiego etapu!

Wszystkie drużyny z top15 potwierdziły swój udział w finale. Na liście poniżej użyto nazw drużyn podanych przez użytkowników podczas rejestracji(i te nazwy są obowiązujące).

Nazwa Drużyny
Szkoła
Scr1ptK1tt13s Technikum Informatyczne SCI
r371r3d_4dm1nz Technikum Informatyczne SCI
<script>alert(zespół 9 lo :D)</script> IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
"><script>alert(1)</script> Zespół Szkół Ekonomicznych im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim
Bgenci  TKKOM im. Krzysztofa Kieślowskiego
Przemielone Flaki XIV LO w Gdańsku 
shameful ZS1 im. Stanisława Staszica w Bochni
Szczepix Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
sekuRaki Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Dębicy
apt-get-rekt Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
Marionetki ludzi w garniturach IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolbergera w Gdańsku
RAM PZ nr 10 SME im. M. Kopernika w Kętach
Niebieski Kot Technikum nr 9 Lotnicze
SpaghettiCode Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
RYTM Zespół Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy
Wprowadzenie stałej pory pojawiania się zadań!

W związku z licznymi apelami ze strony uczniów i nauczycieli komisja konkursowa postanawia zawęzić porę publikowania zadań.

Od teraz nowe zadania będą publikowane pomiędzy 17-22. Jednocześnie, informacja o tym czy nowe zadania pojawią się w danym dniu zostanie opublikowana do godziny 12:00(południa) danego dnia. Brak takiej informacji na stronie https://153plus1.pl/ctf/notifications oznacza, że zadań w danym dniu nie będzie. Także w dniu dzisiejszym nie planujemy publikacji nowych zadań.

Rejestracja zakończona!

Zakończyliśmy rejestrację. W związku z tym, że część maili technicznych nie dociera do adresatów w razie problemów zachęcamy do kontaktu pod adresem kontakt@153plus1.pl

W ekstremalnych przypadkach może być konieczne napisanie z innego adresu email, niż użyto przy rejestracji zespołu.

Reakcja komisji konkursowej na naruszenia zasad fair-play

W oparciu o § 1 Pkt. 8. Regulaminu „Nad przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez Organizatora” komisja konkursowa postanawia co następuje:

1) W związku z nagminnym łamaniem zasad fair play i wymienianiem się flagami przez zespoły komisja postanawia zacząć blokować dostęp do kont zespołów podejrzanych o niesamodzielną pracę. W celu przywrócenia konta należy napisać wiadomość na adres bany@153plus1.pl gdzie po przedstawieniu twardych argumentów na samodzielną pracę będzie możliwe odblokowanie konta. Wiadomość należy wysyłać z adresu e-mail powiązanego z zablokowanym kontem.

2) Dla wszystkich nowych zadań udostępnianych w systemie wprowadzamy dynamiczny system punktowania. Oznacza to, że liczba punktów naliczonych za zadanie będzie maleć wraz z ilością poprawnie przesłanych rozwiązań. Przykładowo, zadanie warte początkowo 500 pkt wraz ze zgłaszaniem przez kolejne zespoły poprawnych rozwiązań będzie stopniowo traciło wartość, np. do 50 pkt. W szczególności także drużynie, która jako pierwsza zgłosiła flagę w tym zadaniu liczba punktów przyznana za to zadanie zostanie zredukowana do 50 pkt.

3) Komisja wprowadza pojęcie zadania bonusowego. Oznacza to, że w zadaniach oznaczonych jako bonusowe pierwszej drużynie, która rozwiąże to zadanie zostanie przyznana premia uznaniowa w wysokości 20 procent punktów nominalnej (początkowej) wartości zadania. Premia jest jednorazowa i nie podlega zasadom dynamicznej dewaluacji opisanym w punkcie 2. Informacja o bonusie powiązanym z zadaniem będzie pojawiać się każdorazowo w komunikacie o nowym zadaniu, jak i w opisie zadania.

Jednocześnie komisja przypomina, że pierwszy etap odbywa się w sposób ciągły od 4.11.2019 r., godz. 8:00 do 17.11.2019 r., godz 23:59. W związku z tym godziny publikacji zadań nie są ograniczone czasowo. Nie sposób dokonać wyboru sensownego ograniczenia godzinowego na publikację zadań, gdyż konkurs odbywa się równolegle do obowiązków szkolnych ucznia. Wybór godzin szkolnych, np. 8:00-16:00 powodowałby potencjalnie zmniejszenie zaangażowania ucznia w zaangażowanie na lekcji, natomiast wybór godzin wieczornych skutkowałby zmniejszeniem jego zaangażowania w samodzielną naukę. Jedynym uczciwym podejściem mającym na celu wyrównanie szans wszystkich uczestników jest wrzucanie zadań o losowych porach.

Nowe zadania!

Pytają Państwo o to czy będą się pojawiać nowe zadania na platformie konkursowej.

Informujemy, że będą zadania pojawiać się sukcesywnie, przez cały czas trwania pierwszego etapu.

Wystartowaliśmy!

Dostęp do testu wiedzy został otwarty!

Przypominajka!

Przypominamy o przesłaniu skanów oświadczeń na maila zgody@153plus1.pl W tytule wiadomości koniecznie należy podać nazwę zespołu.