Przebieg konkursu

Rejestracja

Rejestracja stanowi pierwszy krok do udziału w konkursie. Po wypełnieniu formularza i potwierdzeniu adresu e-mail poprzez kliknięcie w link przesłany pocztą elektroniczną Wasz zespół otrzyma "Wiadomość Powitalną". Jest ona zarazem potwierdzeniem rejestracji jak i instrukcją dalszego działania. Rejestracja otwarta jest do 3.11.2019 r. (włącznie).

I Etap: Ogólnopolskie eliminacje

Test Wiedzy

W dniu 4.11.2019 r. rozpoczyna się pierwszy etap: eliminacji. Dostęp otrzymają wszystkie zarejestrowane na tej platformie zespoły. Należy jednak pamiętać, że do etapu stacjonarnego(finału) przejdzie jedynie 15 najlepszych zespołów, spełniających wszystkie pozostałe kryteria opisane w regulaminie (tzn. status ucznia szkoły ponadpodstawowej, przesłanie wypełnionych dokumentów: zgód rodziców, nauczyciela, oświadczeń RODO itd).

Aby zalogować się do platformy konkursowej, użyjcie podanych przy rejestracji adresu e-mail i hasła. W dniu startu pierwszego etapu otrzymacie możliwość dostępu do testu wiedzy. Od momentu zalogowania wasz dwuosobowy zespół ma 12 godzin na rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieciowego, przeprowadzania testów penetracyjnych i zabezpieczeń systemów operacyjnych. Uzyskanie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi pozwoli Waszemu Zespołowi otrzymać dostęp do drugiej, zadaniowej części konkursu. Po upływie 12h lub w przypadku uzyskania wyniku słabszego niż 70% resetowane są Wasze postępy w teście i możecie wypełniać go ponownie. Liczba powtórzeń testu nie jest limitowana - naszym celem jest przecież to, abyście dobrze się bawili i nauczyli jak najwięcej!

Część Praktyczna

Skorzystanie z danych dostępowych wysyłanych mailowo po uzyskaniu przez Was pozytywnego wyniku z części testowej umożliwi Wam zarejestrowanie się na platfromie zadaniowej. Wystarczy wprowadzić nazwę zespołu i hasło. Tym samym będziecie mogli zacząć "hackować" poszczególne zadania. Wprowadzenie flagi równoznaczne jest z rozwiązaniem zadania i skutkuje przyznaniem punktów.

Ten etap trwa do 17.11.2019 r. włącznie. O 23:59 nastąpi zamknięcie platformy i wprowadzanie rozwiązań zadań nie będzie odtąd możliwe. Komisja poprosi najlepsze zespoły o potwierdzenie wszystkich wymagań formalnych opisanych w regulaminie. W przypadku remisu punktowego decydujący wpływ będzie miał czas przesłania rozwiązań. Jeżeli zdarzy się, że zespół (lub kilka zespołów) nie dostarczy odpowiednich dokumenów potwierdzających spełnienie kryteriów formalnych - na ich miejsce zostaną zaproszone następne najlepsze zespoły (także pod warunkiem spełniania wymagań formalnych).

II Etap: Pojedynek Mistrzów

Wreszcie, w dniach 28.11.2019 r. oraz 29.11.2019 r. odbędzie się finał: stacjonarny pojedynek najlepszych z najlepszych. W trakcie jego trwania wyłonimy 3 zespoły laureatów, które otrzymają wieczną sławę, chwałę, uznanie oraz nagrody finansowe.